Dagboek van die Eerste Vryheidsoorlog 3: 1878 – Joubert, Bok en Kruger

Op 10 Julie 1878 (meer as ’n jaar nadat die ZAR deur Brittanje geannekseer is) lê die Boereleiers – Piet Joubert, Willem Bok en Paul Kruger – ’n versoekskrif aan die Britse minister van kolonies, lord Carnavon, voor. Die versoekskrif is onderteken deur nagenoeg 6 600 burgers en smeek vir die herstel van die ZAR se onafhanklikheid.


Die Eerste Vryheidsoorlog, 1880-1881 kan hier bestel word.

‘n Daaglikse dagboekinskrywing van die dag se gebeure gedurende die Eerste Vryheidsoorlog kan hier gelees word.