Daniel Hugo bewys die wonder van digkuns met vers en kapittel

deur Ilze Nieuwoudt

kapittel s.nw. [meervoud: -s]

iets met vers en kapittel bewys

Om iets met vers en kapittel te bewys, dui op die noukeurigheid van die bewys. Die woord “kapittel” kom uit ou Nederlands en het veral op ’n hoofstuk in die Bybel gewys. As iets dus met vers én kapittel te bewys is, kon die presiese vers en hoofstuk vir die argument aangehaal word – hierdie kuns het die skrywer, digter, vertaler en radio-omroeper Daniel Hugo vervolmaak.

Vers & Kapittel: Artikels, lesings, rubrieke en naskrifte oor die digkuns deur Daniel Hugo word op 17 Mei by Kraal Uitgewers bekend gestel. In hierdie bundel slaag dié gerespekteerde digter/skrywer daarin om die internasionale wêreld van digkuns vir die gewone leser nie net toeganklik nie, maar ook aangrypend te maak. In die nagenoeg 50 artikels ontdek die leser die wonders van die Afrikaanse en Nederlandse digkuns, terwyl Hugo se outobiografiese stukke ’n persoonlike blik werp op verskeie bekende skrywers en hul werk.

Hugo se onuitblusbare liefde vir die digkuns het sy oorsprong in ’n pastorie tussen die heuwels van Windhoek gehad. Hier tussen die Auasberg, die Erosberge en die Khomas-hoogland het die digter as’t ware ontwaak, en op die rakke van die stadsbiblioteek – Hugo se gunstelinggebou – het die “verbysterende boeke van die Sestigers” die ondersoekende seun oorrompel.

Sy latere akademiese opleiding het die liefde vir letterkunde verder ingeëts. Uiteindelik was dit egter die invloed van die Afrikaanse digter D.J. Opperman en die Nederlandse “digter, bloemleser, essayis, vertaler en literêre genie”, Gerrit Komrij, wat Hugo se oë werklik vir die digkuns sou open.

“Hierdie versameling artikels en rubrieke wat oor ’n tydperk van bykans veertig jaar ontstaan het, lewer bewys van hoe ek by Opperman en Komrij geleer het om gedigte te lees. Dit doen ook verslag van my talle obsessiewe besoeke aan tweedehandseboekwinkels, daardie argiewe van die alternatiewe kanon, daardie tempels van maagdelike tekste,” verduidelik Hugo in die voorwoord by Vers & Kapittel.

In elkeen van die rubrieke, artikels en naskrifte in Vers & Kapittel doen Hugo dan juis dít wat hy by sy meesters (en veral Komrij) geleer het: hy bied interessante en insiggewende ontledings van gedigte sonder oordadige literêre teorieë. In dié bundel bewys Hugo dat al wat noodsaaklik is in die ontsluiting van gedigte “is gesonde verstand, belesenheid en die vermoë om prikkelend en kernagtig te formuleer”.

Vers & Kapittel bevat ontledings van enkele werke van prominente Afrikaanse digters soos N.P. van Wyk Louw, J.C. Steyn, Elisabeth Eybers, Hennie Aucamp en Lina Spies.

Hugo het in 2017 sy volledige letterkundige dokumenteversameling sedert die 1980’s aan Akademia, die Afrikaanse hoëropleidingsinstelling van die Solidariteit Beweging, geskenk. Die Daniel Hugo-versameling bevat onder meer privaat korrespondensie met Afrikaanse en Nederlandstalige skrywers wat oor dekades strek, manuskripte van Hugo en ander se werk, resensies, artikels, rubrieke, keurdersverslae vir uitgewers, foto’s, skaars boeke, tydskrifte en klankopnames. Vers & Kapittel is ’n bloemlesing van artikels en rubrieke wat in die Daniel Hugo-versameling ingesluit is.

Vers & Kapittel: Artikels, lesings, rubrieke en naskrifte oor die digkuns deur Daniel Hugo is binnekort beskikbaar by Kraal Uitgewers teen R200. Besoek www.kraaluitgewers.co.za om die boek te bestel.

Boekbekendstelling

Stuur ’n e-pos aan kraal@kraaluitgewers.co.za indien jy die Vers & Kapittel-boekbekendstelling op 17 Mei 2018 wil bywoon. Dit word by die kantoor van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns in Pretoria gehou. Die verrigtinge begin om 18:00 vir 18:30.