Die Christen en sy werk

“Ses dae moet jy arbei en al jou werk doen; maar die sewende dag is die sabbat van die Here jou God; dan mag jy géén werk doen nie.”

Hierdie woorde uit Eksodus 20 is aan baie Christene bekend, juis omdat dit so gereeld voorgehou word as deel van die Wet van die Here. Wanneer die vierde gebod opgesom word, is die fokus dikwels, tereg, op die Sabbat – die sewende dag waarop die mens nie mag werk nie. Dit is egter van groot belang dat hierdie gebod se eerste bevel dit duidelik stel dat die gelowige vir ses dae moet werk, en al sy werk moet doen.

Die tema van werk is vandag nog ’n gewigtige kwessie. Heelparty mense rig hul ganse lewe rondom hul werk in. Die dorp of stad waar hulle woon; skole waar hul kinders onderrig word; toekomsplanne wat hulle maak; en selfs vriende wat hulle kies, word grootliks deur hul werk beïnvloed. Benewens hierdie fokusareas, het werk verskeie dieper betekenisse vir die Christen: Wat is die verband tussen ons werk en ons identiteit? Hoe skakel ons geloof en ons werk by mekaar in? Hoe dink ’n Christen oor rus, kompetisie, en werkverslawing?

’n Nuwe aktuele publikasie, getiteld Die Christen en sy werk, ondersoek dié kwessies en word tans saamgestel deur Begrond, die Instituut vir Christelike Grondslagstudies MSW. Dié boek verskyn later vanjaar. Onder redaksie van Wikus Buys en Paul Maritz word die besondere band tussen die Christen en sy werk deur verskeie medewerkers behandel – elk met ’n unieke fokusarea wat spruit uit hul daaglikse aktiwiteite en werksaamhede. Met skrywers soos Flip Buys, Dirk Hermann, Hannes Noëth, Gideon du Plessis en Marisa Engelbrecht, sal die boek beslis stof tot nadenke bevat, maar ook praktiese riglyne oor hoe om as Christen jou werk en die wêreld van werk te benader.

Die voorblad, inhoudsopgawe en eerste hoofstuk van dié boek (deur Wikus Buys) kan HIER afgelaai word. Vul die onderstaande vorm in en ons sal jou in kennis stel sodra dié boek op die rak is.


Bestelvorm - Die Christen en sy werk