Die Eerste Vryheidsoorlog: Album

Oorlogsfotografie: Foto’s van die Eerste Vryheidsoorlog

Oorlogsfotografie bied reeds vir nagenoeg 170 jaar lank ’n blik op oorloë wat in elke uithoek van die aarde afgespeel het. Hoewel dié genre nog in sy relatiewe kinderskoene was met die uitbreek van die Eerste Vryheidsoorlog in 1880, is ’n ryke skatkis van foto’s nog beskikbaar.

Benewens foto’s is daar in daardie stadium nog sterk gesteun op die gebruik van illustrasies om gebeure in oorloë uit te beeld. Nagenoeg 200 historiese en hedendaagse foto’s, illustrasies en kaarte oor die Eerste Vryheidsoorlog en van individue wat ’n rol in dié oorlog gespeel het is in Jackie Grobler se nuwe boek Die Eerste Vryheidsoorlog, 1880-1881 ingesluit. Klik hieronder vir die Eerste Vryheidsoorlog-album en ontdek enkele foto’s en illustrasies uit dié boek.