Die Taaltrommel 1 Februarie 2021: Onomatopeïes

Ontdek wonderlike taalskatte soos vreemde uitdrukkings, ongewone woorde, moeilike uitspraak, verwarrende woorde, tongbrekerrympies of kopkrap-terminologie.

Vrae oor diergeluide kom gereeld in leerders se taalvraestelle voor. Kenmerkend van geluidbeskrywings is dat dit gewoonlik onomatopeïes – klanknabootsend – is. Die kombinasie van die dier se naam (’n naamwoord) en die geluidbeskrywende woord (’n werkwoord) vorm dikwels ’n vaste uitdrukking, byvoorbeeld ’n hond blaf, ’n kat miaau en ’n skaap blêr.

Nog interessante diergeluide:

Kangaroes hoes, luiperds saag, makoue blaas, ratels snuif, ribbokke fluit, seekoeie nurk, varke en renosters snork, volstruise brom en wolwe huil.

Bosbokke, ape en bobbejane blaf, maar ape babbel ook en bobbejane bôgom.

(Aanstaande week: meer oor kameelperde)

BRON: Die tale wat ons praat: Taaldinge uit die gewilde radioprogram