Die Taaltrommel 1 Maart 2021: Beter Afrikaanse woorde

Ontdek wonderlike taalskatte soos vreemde uitdrukkings, ongewone woorde, moeilike uitspraak, verwarrende woorde, tongbrekerrympies of kopkrap-terminologie.


Sekere woorde wat dikwels in akademiese werke of amptelike dokumente voorkom, kan gerus met pragtige, “gespierde” Afrikaanse woorde vervang word.

Hier is ’n paar voorbeelde:

adekwaat                     toereikend; genoegsaam
agenda                        sakelys
akkommodasie            verblyf
analiseer                      ontleed
applikasie                    toepassing
artifisieel                      kunsmatig
assumpsie                   aanname

(BRON: “Gespierde Afrikaans”, LitNet, 2021-02-25)