Die Taaltrommel 10 Mei 2021: Polities korrekte woorde en begrippe

Ontdek wonderlike taalskatte soos vreemde uitdrukkings, ongewone woorde, moeilike uitspraak, verwarrende woorde, tongbrekerrympies of kopkrap-terminologie.


Enkele polities korrekte woorde en begrippe:

  • alternatiewe liggaamsbeeld:               anders geboude
  • anders begaaf:                                    dom
  • ekonomiese onderpresteerder:           arm persoon
  • kronologies begaaf:                            oud
  • regstellende inkopies:                         winkeldiefstal

(BRON: “Polities korrekte woordelys”, Kwinksinnig – Johan Combrink en Piet Grobler)