Die Taaltrommel 11 Januarie 2021: Palindroom

Ontdek wonderlike taalskatte soos vreemde uitdrukkings, ongewone woorde, moeilike uitspraak, verwarrende woorde, tongbrekerrympies of kopkrap-terminologie.

Wat is ’n palindroom? Ook ’n keerwoord genoem (oorsprong Grieks: palin weer + dromos hardloop)
Dit is ’n simmetriese volgorde van letters of syfers in ’n woord of ’n getal. Van agter na voor gelees, bly dit dieselfde, of ’n ander bestaande woord word so opgelewer. Leestekens word nie in ag geneem nie.

Voorbeelde: palindroom-woorde:

  • daad
  • dood
  • droommoord (moontlik die langste palindroom-woord in Afrikaans)
  • ete
  • knalplank
  • kok
  • lepel
  • pap
  • papajapap
  • pop

(Bronne: Wikiwand: https://www.wikiwand.com/af/Palindroom; Handwoordeboek van die Afrikaanse Taal, 5de uitgawe)