Die Taaltrommel 14 Junie 2021: Akademiese Tekste

Ontdek wonderlike taalskatte soos vreemde uitdrukkings, ongewone woorde, moeilike uitspraak, verwarrende woorde, tongbrekerrympies of kopkrap-terminologie.


Ons kyk weer na ’n paar pragtige “gespierde” Afrikaanse woorde wat gebruik kan word in plaas van die woorde wat dikwels in akademiese tekste en formele kommunikasie voorkom:

kousaliteit                                oorsaaklikheid
kriterium                                  maatstaf
kwaliteit                                   gehalte
legitiem                                    regmatig, wettig
lompsom                                  enkelbedrag

(BRON: “Gespierde Afrikaans”, LitNet, 2021-02-25)