Die Taaltrommel 14 September 2020 – Intensiewe vorms

Ontdek wonderlike taalskatte soos vreemde uitdrukkings, ongewone woorde, moeilike uitspraak, tongbrekerrympies of kopkrap-terminologie.


Ons soek in die Taaltrommel en kom op ’n paar intensiewe vorms van adjektiewe af –daardie uiterste vorm van ’n kenmerk, byvoorbeeld baie skoon is silwerskoon.

Eienaardig genoeg word ’n morbiede begrip soos “dood” dikwels gebruik om die intensiewe vorm aan te dui.
Hier is ’n paar voorbeelde: doodgewoon; doodeerlik; doodmaklik; doodmoeg; doodnugter; doodreg; doodsbleek. 

Hoop alles is dooddollies ten spyte van die grendeltyd!

(Bronne: Handwoordeboek van die Afrikaanse Taal, 5de uitgawe; Afrikaans vir ons (Graad 9))