Die Taaltrommel 15 November 2021: Gespierde Afrikaans

Ontdek wonderlike taalskatte soos vreemde uitdrukkings, ongewone woorde, moeilike uitspraak, verwarrende woorde, tongbrekerrympies of kopkrap-terminologie.


Nog ’n paar voorbeelde van woorde wat gerus met die volgende “gespierde” Afrikaanse woorde vervang kan word:

resente                        onlangse

retrospektief                terugskouend

siteer                           aanhaal

stabiel                          bestendig

suspisie                       vermoede

(BRON: “Gespierde Afrikaans”, LitNet, 2021-11-15)