Die Taaltrommel 16 Augustus 2021: Familie, gesin en huishouding

Ontdek wonderlike taalskatte soos vreemde uitdrukkings, ongewone woorde, moeilike uitspraak, verwarrende woorde, tongbrekerrympies of kopkrap-terminologie.


Wat is die verskil tussen familie, gesin en huishouding?

familie: alle bloedverwante (ook aangetroudes) soos ooms, tantes, niggies, neefs, skoonmense en gewoonlik ook mense met dieselfde van. 

gesin: ouers en hul kinders (Engels: family)

huishouding:    almal wat saam met die gesin woon

(BRON: Skryf Afrikaans van A tot Z: Die essensiële gids vir taalgebruikers)