Die Taaltrommel 16 November 2020 – Afkortings

Vandag haal ons ’n paar afkortings uit die Taaltrommel en vind uit waarvoor dit staan:

ABV                 Afrikaanse Bybelvertaling
ATKV               Afrikaanse Taal- en Kultuurvereniging
ATR                 Afrikaanse Taalraad
AWS                Afrikaanse woordelys en spelreëls
FAK                 Federasie van Afrikaanse Kultuurvereniginge
HAT                 Handwoordeboek van die Afrikaanse Taal
NALN              Nasionale Afrikaanse Letterkundige Museum en Navorsingsentrum (Bloemfontein)
SAAWK           Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns
SABW             Suid-Afrikaanse Biografiese Woordeboek
WAT                Woordeboek van die Afrikaanse Taal

(Bron: Afrikaanse woordelys en spelreëls, 11de omvattend herbewerkte uitgawe)