Die Taaltrommel 17 Augustus 2020 – Diakritiese tekens

Ontdek wonderlike taalskatte soos vreemde uitdrukkings, ongewone woorde, moeilike uitspraak, tongbrekerrympies of kopkrap-terminologie.

Wat is diakritiese tekens in skrif? (Nee, dit is nie rotstekeninge nie, hoewel sommige tekens so mag lyk.)

Dit is daardie skryftekens wat bo, skuins bo of onder ’n letterteken of fonetiese simbool geplaas word wat die juiste uitspraak van so ’n letterteken of fonetiese simbool aandui. Korrekte skryftekens is noodsaaklik vir korrekte spelling en betekenisonderskeiding.

Voorbeelde:

  • Deelteken: ë (bv. spieël)
  • Kappie: ê (bv. blêr)
  • Gravisaksent: è (bv. appèl aanteken)
  • Akuutaksent: é (bv. attaché)
  • Afkappingsteken: ’ (bv. ma, ma’s)

(Bronne: Inleiding tot die taalkunde; beterafrikaans.co.za)