Die Taaltrommel 17 Mei 2021: Verbale hendiadis

Ontdek wonderlike taalskatte soos vreemde uitdrukkings, ongewone woorde, moeilike uitspraak, verwarrende woorde, tongbrekerrympies of kopkrap-terminologie.


Wat is hendiadis? Dit is ’n weergawe van ’n enkele begrip deurdat twee soortgelyke woorde neweskikkend verbind word.

Voorbeelde: dag en datum; huis en haard; staan en wag; vuur en vlam

Verbale hendiadis is ’n sinskonstruksie waar werkwoorde soos “staan”, “lê”, “sit”, “loop”, “kyk” deur “en” verbind word. Die woordgroep vorm dan ’n eenheid wat ’n durende handeling aandui.

Voorbeelde:
Sy staan en praat.
Hulle lê en lees.
Wat loop en skinder julle so?

(BRONNE: Handwoordeboek van die Afrikaanse Taal, 5de uitgawe; VivA: https://viva-afrikaans.org/lees-luister/blog/item/308-hendiadis)