Die Taaltrommel 18 Januarie 2021: AWEA

Ontdek wonderlike taalskatte soos vreemde uitdrukkings, ongewone woorde, moeilike uitspraak, verwarrende woorde, tongbrekerrympies of kopkrap-terminologie.

Hopelik weet almal wat ’n woordeboek is en hoe om dit te gebruik. Maar wat is die Algemene Woordeboek van Eietydse Afrikaans, afgekort tot AWEA? Dit is ’n nuttige, aanvullende hulpbron in VivA se woordeboekportaal. Dit is wel nie ’n volledige woordeboek nie, maar eerder ’n aanbouwoordeboek wat deurlopend bygewerk word. Dit fokus hoofsaaklik op taalverandering en op sekere leemtes in ander woordeboeke. Die AWEA bevat nuwe woorde vir nuwe dinge; betekenisuitbreiding of -verandering van bestaande woorde; nuwe uitdrukkings en nog vele meer. Registreer gerus by VivA (https://viva-afrikaans.org) en ontdek ’n nuwe taalskatkis.

Hier is ’n paar woorde/uitdrukkings om jou belangstelling te prikkel:

abbagemeenskap: ’n gemeenskap van mense wat mekaar “dra” en ondersteun
plastieksop: groot hoeveelhede plastiekafval wat deur seestrome byeengespoel word
twansie: meegee; omval; in duie stort

(Bronne: VivA: https://viva-afrikaans.org; afrikaans.com)