Die Taaltrommel 21 Junie 2021: Gespierde Afrikaans

Ontdek wonderlike taalskatte soos vreemde uitdrukkings, ongewone woorde, moeilike uitspraak, verwarrende woorde, tongbrekerrympies of kopkrap-terminologie.


Nog ’n paar “gespierde” Afrikaanse woorde wat met vrug ingespan kan word:

metodologie             gebruik eerder:  werkswyse
multipolêr                                            veelpolig
objek                                                   voorwerp
offisieel                                                amptelik
omnivoor                                             allesvreter/alleseter
ondermyn                                            ondergrawe

(BRON: “Gespierde Afrikaans”, LitNet, 2021-03-25)