Die Taaltrommel 22 Maart 2021: Gespierde Afrikaans

Ontdek wonderlike taalskatte soos vreemde uitdrukkings, ongewone woorde, moeilike uitspraak, verwarrende woorde, tongbrekerrympies of kopkrap-terminologie.


Hier is nog ’n paar pragtige “gespierde” Afrikaanse woorde wat eerder gebruik kan word in plaas van die woorde wat dikwels in akademiese tekste en formele kommunikasie voorkom:

implementeer              –           toepas, in werking stel, uitvoer
industrie                       –           nywerheid, bedryf
insidensie                    –           voorkoms
isolasie                        –           afsondering
konklusie                     –           gevolgtrekking
konsiderasie                –           oorweging
konsulteer                   –           raadpleeg

(BRON: “Gespierde Afrikaans”, LitNet, 2021-02-25)