Die Taaltrommel 22 November 2021: Verwarrende woorde: geestelik en geestig

Ontdek wonderlike taalskatte soos vreemde uitdrukkings, ongewone woorde, moeilike uitspraak, verwarrende woorde, tongbrekerrympies of kopkrap-terminologie.


Verwarrende woorde: geestelik en geestig
geestelik b.nw. en bw. (Engels: spiritual; mental; religious; devotional, etc.)
1 Van, eie aan, in, uit, betreffende die gees van die mens
2 Bedeel met ’n gees
3 Godsdienstig, gewyd, stigtelik 4 Kerklik

geestig b.nw. en bw. (Engels: witty, smart)
Met vernuf, ratse dinkvermoë, wat van ’n lewendige gees getuig; gevat, grappig

(BRONNE: HAT: Handwoordeboek van die Afrikaanse Taal, 5de uitgawe; PharosAanlyn)