Die Taaltrommel 23 November 2020: Paronieme

Wat is paronieme?

Dit is woorde wat dieselfde stam het maar tog verskil in betekenis. Dit is dus belangrik om nie die woorde met mekaar te verwar nie en dit korrek in sinne te gebruik.

Voorbeelde:

 • erken en herken:
  Jammer, ek erken dat jy reg het.
  Ek het dadelik my ou skoolvriend herken.
 • feitlik en feitelik
  Die skooljaar is feitlik om.
  Die teks in die boek is op ware gebeure gebaseer en feitelik korrek.
 • onredelik en redeloos
  Daar kan nie van die personeel verwag word om onredelike ure te werk nie.
  Die motoris se redelose padwoede is onnodig.
 • president en presedent
  Die president van die land hou gereeld virtuele mediakonferensies.
  Die aanstelling van ’n onbevoegde persoon skep ’n presedent en moet nie geduld word nie.
 • verveeld en vervelig
  Tydens die kragonderbreking het die seuntjie verveeld rondgedwaal en nie geweet hoe om besig te bly nie.
  Vir baie mense was die grendeltyd taamlik vervelig, want die een dag was soos die ander.

(Bron: Handwoordeboek van die Afrikaanse Taal, 5de uitgawe; Norme vir Afrikaans: Enkele riglyne by die gebruik van Afrikaans – W.A.M. Carstens)