Die Taaltrommel 25 Januarie 2021: Tesourus

Ontdek wonderlike taalskatte soos vreemde uitdrukkings, ongewone woorde, moeilike uitspraak, verwarrende woorde, tongbrekerrympies of kopkrap-terminologie.

Wat is ’n tesourus? Ja, dit klink amper soos “dinosourus”, maar dit sal nie sommer uitsterf nie!

tesourus (mv.: tesourusse)
Woordeboek waarin woorde sistematies volgens begrippe of konsepte gegroepeer is, wat die gebruiker help met woordkeuses en alternatiewe segswyses.

’n Geklassifiseerde, groeiende terminologielys, bv. sleutelwoorde in ’n spesifieke kennisgebied, wat benut kan word vir indeksering en geordende herwinning van inligting

[Oorsprong: Grieks thēsauros: stoor; skatkamer]

(BRONNE: Handwoordeboek van die Afrikaanse taal, 6de uitgawe; Woordeboek vir die gesondheidswetenskappe op PharosAanlyn)

Die hersiene uitgawe van die Tesourus van Afrikaans deur L.G. de Stadler en A. de Stadler het onlangs verskyn. Met meer as 140 000 inskrywings is dit ’n onontbeerlike taalbron.