Die Taaltrommel 26 Julie 2021: Algemene Taalfoute

Ontdek wonderlike taalskatte soos vreemde uitdrukkings, ongewone woorde, moeilike uitspraak, verwarrende woorde, tongbrekerrympies of kopkrap-terminologie.


’n Paar algemene taalfoute wat gereeld in tekste, verslae en korrespondensie voorkom:

  • boord: aan boord van ’n skip; aan boord gaan (NIE: aanboord)
  • (sosiale) platform: rekenaar-gebaseerde tegnologie wat die ontwikkeling, aanwending en bestuur van sosialemedia-oplossings en -dienste in werking stel (NIE: platvorm)Ander betekenisse van platform:
    1 hoër deel waarop iemand kan staan, sodat almal hom/haar kan sien
    2 plek waar passasiers op en van treine klim; perron
  • regoor: direk oorkant; presies teenoor (Die twee vriende woon regoor mekaar in dieselfde straat.) Wanneer “oor ’n groot gebied” bedoel word, gebruik “dwarsoor die land”; “oor die wêreld heen”.

(BRONNE: Handwoordeboek van die Afrikaanse Taal, 6de uitgawe); www.technopedia.com)