Die Taaltrommel 26 Oktober 2020 – Pleonasme

Ontdek wonderlike taalskatte soos vreemde uitdrukkings, ongewone woorde, moeilike uitspraak, tongbrekerrympies of kopkrap-terminologie.


Wat is pleonasme?

Dit is die gebruik van meer woorde as wat nodig is om ’n gedagte uit te druk; herhaling, woordoortolligheid. Dit kan slordige taalgebruik wees en moet eerder nie gebruik word nie.

(Oorsprong: Grieks pleonazo: oorvloedig byvoeg)

Voorbeelde:

alreeds vantevore       (Gebruik net “alreeds” of net “vantevore”)
dood verongeluk         (“verongeluk” impliseer dit was noodlottig)
laaste, finale poging    (Gebruik net “laaste” of net “finale”)
loop te voet                 (“loop” beteken reeds dit is te voet)
medekollegas              (“mede” is onnodig)

(Bronne: Handwoordeboek van die Afrikaanse Taal, 5de uitgawe; http://www.leerafrikaans.co.za/)