Die Taaltrommel 27 Julie 2020 – Kolofon

Ontdek wonderlike taalskatte soos vreemde uitdrukkings, ongewone woorde, moeilike uitspraak, tongbrekerrympies of kopkrap-terminologie.

kolofon s.nw.

Mededeling, meestal aan die slot of op die keersy van die titelblad van ’n boek, bevattende onder meer die naam van die drukker, datum van voltooiing, lettertipe gebruik, soort papier.
(Oorsprong: Grieks: kolophon spits)

(Bron: Handwoordeboek van die Afrikaanse Taal, 5de uitgawe)