Die Taaltrommel 28 Junie 2021: Endonieme en eksonieme

Ontdek wonderlike taalskatte soos vreemde uitdrukkings, ongewone woorde, moeilike uitspraak, verwarrende woorde, tongbrekerrympies of kopkrap-terminologie.


Wat op aarde is “endonieme” en “eksonieme”?

’n Endoniem is die naam van ’n geografiese plek (of van ’n groep mense of lede van ’n taalgemeenskap) soos dit deur die mense van die plek (die inwoners self) genoem word.
Voorbeeld: København in Denemarke; Köln in Duitsland

Daarteenoor is ’n eksoniem die algemene, eksterne naam wat mense elders (bv. mense van ’n ander land en/of sprekers van ’n ander taal) gebruik om na dié geografiese plek te verwys.

Voorbeeld:
Kopenhagen (Afrikaans en Nederlands) en Copenhagen (Engels) vir die Deense hoofstad København
Keulen (Afrikaans en Nederlands) en Cologne (Engels en Frans) vir die stad Köln in Duitsland.

(BRON: RSG se Die tale wat ons praat: Taaldinge uit die gewilde radioprogram)