Die Taaltrommel 28 September 2020 – Vertaling

Ontdek wonderlike taalskatte soos vreemde uitdrukkings, ongewone woorde, moeilike uitspraak, tongbrekerrympies of kopkrap-terminologie.


Internasionale Vertaaldag is jaarliks op 30 September. Dit val saam met die feesdag van Hiëronimus, die Bybelvertaler wat as die beskermheer van vertalers beskou word. Die doel van Internasionale Vertaaldag is om solidariteit te bewerkstellig en die professie van vertaling te bevorder. Daarom word ’n paar terme uit die Taaltrommel gehaal wat met vertaling verband hou:

vertaler: ’n vertaler dra ’n teks wat in een taal (die brontaal) geskryf is oor na ’n ander taal (die teikentaal) op so ’n manier dat die boodskap dieselfde bly. Vertaalvaardigheid lê in die behoud van alle elemente van die boodskap, maar die teks word op so ’n manier geformuleer dat dit soos ’n oorspronklike teks in die teikentaal klink.

beëdigde vertaling: die wettige ekwivalent van die oorspronklike dokument vir bewysdoeleindes in ’n hof

tolking: tolking is mondelinge vertaling, maar die term “tolking” word verkieslik gebruik. Verskillende metodes van tolking sluit die volgende in: simultane, konsekutiewe en skakeltolking.

(Bronne: Wikipedia: https://af.wikipedia.org/wiki/Internasionale_Vertaaldag; Suid-Afrikaanse Vertalersinstituut: https://www.translators.org.za/afrikaans/)