Die Taaltrommel 29 November 2021: Plekname

Ontdek wonderlike taalskatte soos vreemde uitdrukkings, ongewone woorde, moeilike uitspraak, verwarrende woorde, tongbrekerrympies of kopkrap-terminologie.


Met die langpad wat wink, is die uitspraak van sekere plekname belangrik:

Caledon           sê: Kallie-don
Clocolan          sê: Klo-koe-laan
Elgin                sê: El-ghin
Karatara          sê: Ki-rá-ti-rá

(BRON: afrikaans.com)