Die Taaltrommel 3 Augustus 2020 – Homoniem

Ontdek wonderlike taalskatte soos vreemde uitdrukkings, ongewone woorde, moeilike uitspraak, tongbrekerrympies of kopkrap-terminologie.

Wat is ’n homoniem?

homoniem s.nw. ’n Woord wat dieselfde klank- en spelvorm as ’n ander woord in dieselfde taal het, maar in betekenis en herkoms verskil, bv. graaf (tuingereedskap) en graaf (edelman).

Voorbeeldsin waarin dieselfde woord verskillende betekenisse het:

Sy laat die heuning uit die was drup, was dan haar hande en bêre die was weer waar dit was.

(Bronne: Handwoordeboek van die Afrikaanse Taal, 5de uitgawe; www.beterafrikaans.co.za)