Die Taaltrommel 30 Augustus 2021: beter of beste of liewer?

Ontdek wonderlike taalskatte soos vreemde uitdrukkings, ongewone woorde, moeilike uitspraak, verwarrende woorde, tongbrekerrympies of kopkrap-terminologie.


beter of beste of liewer?

“Die beter van die twee spelers, studente, ens.” is ’n anglisisme.
(Engels: The better of the two players, students, etc.)
Afrikaans: “Die beste van die twee spelers, studente, ens.”

“Jy beter dit doen” is ook ’n anglisisme.
Afrikaans: “Jy moet dit liewer doen.”

(BRON: Handwoordeboek van die Afrikaanse Taal, 5de uitgawe)