Die Taaltrommel 30 November 2020: Einde

Ontdek wonderlike taalskatte soos vreemde uitdrukkings, ongewone woorde, moeilike uitspraak, tongbrekerrympies of kopkrap-terminologie.

Die jaar spoed ten einde; dus haal ons die woord “einde” uit die Taaltrommel.

einde: Jy het ’n einde/end aan iets gemaak, dit beëindig, gestaak of stopgesit [NIE: ’n einde maak aan]

  • at the end of the day (figuurlik):
    Afrikaans: op stuk van sake, per slot van rekening, op die ou end of ten slotte [NIE: op die (ou) einde van die dag]
  • something is someone’s end
    Afrikaans: iets is iemand oor [NIE: dit is sy einde]

(Bron: Skryf Afrikaans van A tot Z: Die essensiële gids vir taalgebruikers – Dalene Müller en Sebastian Pistor)