Die Taaltrommel 5 Julie 2021: Wanneer watter woord?

Ontdek wonderlike taalskatte soos vreemde uitdrukkings, ongewone woorde, moeilike uitspraak, verwarrende woorde, tongbrekerrympies of kopkrap-terminologie.


Wanneer gebruik ’n mens “logistiek” en wanneer “logisties”? Of “politiek” en “polities”?

logistiek s.nw.: Die wetenskap en die praktyk rakende die doeltreffende verskaffing van voorraad vir ’n gebeurtenis en alles wat daarmee saamhang. Die byvoeglike naamwoord is ook “logistiek”: logistieke probleme.

logisties (Engels: logistically) bywoord: iets is logisties onmoontlik.

politiek (Engels: political) b.nw.: politieke party of optrede; iets van ’n politieke aard.

polities (Engels: politically) bywoord: polities optree; polities gemotiveer, ens.

(BRON: Skryf Afrikaans van A tot Z: Die essensiële gids vir taalgebruikers)