Die Taaltrommel 6 Desember 2021: Plekname Uitspraak

Ontdek wonderlike taalskatte soos vreemde uitdrukkings, ongewone woorde, moeilike uitspraak, verwarrende woorde, tongbrekerrympies of kopkrap-terminologie.


Uitspraak van nog plekname:

Graafwater                  sê: Gra’water
Hotazel                        sê: Hôt-az-hêl
Malalane                     sê: Mal-le-laan
Nieuwoudtville             sê: Nieut-wil
Pniël                            sê: Pi-niel (of: Pien-jel, soos die plaaslike inwoners dit sê)