Die Taaltrommel – 6 Julie 2020

Ons kyk in die trommel en ontdek wonderlike taalskatte soos vreemde uitdrukkings, ongewone woorde, moeilike uitspraak, tongbrekerrympies of kopkrap-terminologie.

Wat beteken “in die pan hak”?
afmaai, doodmaak, uitdelg, vernietig

(Bron: Handwoordeboek van die Afrikaanse Taal, 5de uitgawe)

“In die verslag het De la Rey daarop aangedring dat Grobler aan hom soveel bystand en ondersteuning gee as wat moontlik was ten einde hom in staat te stel om French se mag in die pan te hak.”

(Uit: Donkerhoek, 11-12 Junie 1900: Keerpunt in die Anglo-Boereoorlog deur Andries Breytenbach)