Die Taaltrommel 7 September 2020 – Liefde vir lees en boeke

Ontdek wonderlike taalskatte soos vreemde uitdrukkings, ongewone woorde, moeilike uitspraak, tongbrekerrympies of kopkrap-terminologie.


In Nasionale Boekeweek gaan dit natuurlik oor ’n liefde vir boeke (en vir lees):

bibliofiel s.nw.
Boekeliefhebber [Grieks: biblion boek + filos liefhebber]

bibliomanie s.nw.
Oordrewe liefhebbery van boeke.

boekwurm s.nw.
Iemand wat altyd met sy of haar neus in die boeke sit.

bibliograaf s.nw.
Kenner van boeke

leeshonger s.nw.
Sterk begeerte om te lees.

leeslus s.nw.
Lus om te lees.

(Bron: Handwoordeboek van die Afrikaanse Taal, 5de uitgawe)

“My vreugde in die woord, in die boek, wil ek elke dag van my lewe met iemand deel.”
Audrey Blignault

(Bron: Die goue vreugde: ’n Keur uit jare se leesgenot – Audrey Blignault)