Die Taaltrommel 8 Februarie 2021: Kameelperde

Ontdek wonderlike taalskatte soos vreemde uitdrukkings, ongewone woorde, moeilike uitspraak, verwarrende woorde, tongbrekerrympies of kopkrap-terminologie.


Verlede week is daar reeds op sekere diergeluide gefokus. Vandag rek ons ons nekke om by die pragtige kameelperde en hul geluide uit te kom.

Kameelperde is merendeels stil, maar tog meen sommiges dat ’n kameelperdkalf kan blêr of miaau. Kameelperdkoeie bulk as hulle na hul kalwers soek, of hulle fluit selfs vir hulle. Die bulle maak ’n hoesgeluid wanneer hulle by die koeie aanlê. Daar is ook al gehoor dat kameelperde proes, snork en blaas.

Geniet die liefde en wees goed vir hulle vir wie julle lief is.