Die Taaltrommel 8 Maart 2021: Gespierde Afrikaans No.2

Ontdek wonderlike taalskatte soos vreemde uitdrukkings, ongewone woorde, moeilike uitspraak, verwarrende woorde, tongbrekerrympies of kopkrap-terminologie.


Hier is nog ’n paar voorbeelde van “gespierde” Afrikaanse woorde wat gerus ook in akademiese werke of amptelike dokumente gebruik kan word:

vasbeslotenheid; vasberadenheid      – i.p.v. determinasie

verspreiding                                        – i.p.v. distribusie

oorheers; oorheersing                         – i.p.v. domineer; dominasie
bestaan                                               – i.p.v. eksistensie

verken                                                 – i.p.v. eksploreer

ingewikkeld                                         – i.p.v. gekompliseerd
wêreldwyd                                           – i.p.v. globaal

(BRON: “Gespierde Afrikaans”, LitNet, 2021-02-25)