Die Taaltrommel 8 November 2021: Eetmaal en Etmal

Ontdek wonderlike taalskatte soos vreemde uitdrukkings, ongewone woorde, moeilike uitspraak, verwarrende woorde, tongbrekerrympies of kopkrap-terminologie.


Sommige woorde lyk amper dieselfde, maar het nie dieselfde betekenis nie. Wat is die verskil tussen ’n “eetmaal” en ’n “etmaal”?

eetmaal s.nw.: deftige maal; feesmaal: Besoekers op ’n eetmaal onthaal.

etmaal s.nw.: tydperk van 24 uur: Neem twee tablette elke etmaal.

(HAT: Handwoordeboek van die Afrikaanse Taal, 5de uitgawe)