Die Taaltrommel 9 Augustus 2021: Afrikaanse Taaldag

Ontdek wonderlike taalskatte soos vreemde uitdrukkings, ongewone woorde, moeilike uitspraak, verwarrende woorde, tongbrekerrympies of kopkrap-terminologie.


14 Augustus staan bekend as Afrikaanse Taaldag, omdat die Genootskap van Regte Afrikaners (GRA) op 14 Augustus 1875 in die Paarl gestig is. Ander belangrike datums in die geskiedenis van Afrikaans is:

1925:   Afrikaans kry amptelike status
1933:   Eerste volledige Bybel in Afrikaans
1948:   ’n Afrikaanssprekende politieke party word die regerende party
1976:   Landwye onluste teen die apartheidsregering wat begin het as ’n protes teen die onderrig van Afrikaans in Soweto
1994:   Die verplasing van politieke mag uit die hande van die Afrikaanssprekende

(BRON: Afrikaans in Afrika – Christo van Rensburg (red.))