Die Taaltrommel 9 November 2020 – Voorsetsels

Ontdek wonderlike taalskatte soos vreemde uitdrukkings, ongewone woorde, moeilike uitspraak, tongbrekerrympies of kopkrap-terminologie.


Voorsetsels kan nogal ’n taaltameletjie wees en verskil dikwels van Engels. Kyk gerus of julle die korrekte voorsetsels in die volgende frases kan invul (bv. aan; by; in; met; teen: tot; uit; van; vir; weens):

1.         _____ verloop van tyd                        2.         in opdrag ____
3.         _____ die staanspoor                         4.         _____ oormaat van
5.         _____ eerbied vir                                6.         _____ die oog op
7.         ’n behoefte _____                               8.         te danke _____
9.         _____ gebrek aan                             10.         voorsorg tref _____

(Bron: VivA: viva-afrikaans.org)