Bannelinge in die vreemde (VOETSTOOTS)

R1,000.00

Die geskiedenis van die krygsgevangenes van die Anglo-Boereoorlog is nog nooit so indringend vanuit die perspektief van die krygsgevangenes te boek gestel soos in Bannelinge in die vreemde nie.

Die outeur van Bannelinge in die vreemde het, benewens bepaalde agtergrondinligting, die krygsgevangenes self aan die woord gestel en gevolglik is hierdie die verhaal van die meer as 31 000 mans wat hulself in onsekerheid in die vreemde bevind het.


LET WEL: HIERDIE BOEKE IS MOONTLIK BESKADIG.

KONDISIE DAARVAN WISSEL EN DUS WORD DIE BOEKE VOETSTOOTS VERKOOP SONDER ENIGE VERDERE WAARBORGE.

DIT BEVAT NIE DIE BLADSY VIR DIE INVUL VAN ‘N VERSAMELAARSNOMMER NIE. 

 

Uitverkoop