Die Eerste Vryheidsoorlog, 1880-1881

R650.00

In Desember 1880, drie jaar ná die Britse anneksasie van die Zuid-Afrikaansche Republiek (ZAR) in 1877, kom bykans 10 000 Transvaalse burgers op die plaas Paardekraal byeen. Die gewigtige besluit word geneem om die regering van dié Boererepubliek eensydig te herstel. Die Britse owerhede in Pretoria en Londen volhard steeds in hul minagting van die Boere se vryheidstrewe. Wat hierop volg, is drie maande van militêre stryd tussen die grootste koloniale mag van destyds en enkele duisende Boerekrygers. Die verloop en uitkoms is veral vir die Britte ietwat onverwags.

Aangewys as wenner van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns se Protea Boekhuisprys vir 2019 vir die beste gepubliseerde werk in geskiedenis of kultuurgeskiedenis in Afrikaans oor die afgelope drie jaar.

Voorraad beskikbaar