Die Nasionale Vrouemonument

R200.00

Op 16 Desember 2013 is die inwyding van die Nasionale Vrouemonument (NVM) in Bloemfontein van ’n eeu tevore feestelik in herinnering geroep. Ook is dit dan nou gepas om te besin oor die simboliek van hierdie monumentale gedenkteken en watter betekenis dit vir die moderne Suid-Afrikaner het, veral vanuit die perspektief van die maatskaplike veranderings wat oor die afgelope eeu in Suid-Afrika ’n werklikheid geword het.

Uitverkoop