Die SAW in die Grensoorlog, 1966-1989

R430.00

Die bekende joernalis en historikus, Leopold Scholtz se boek, Die SAW in die Grensoorlog,
1966-1989, is waarskynlik die omvattendste publikasie oor die Grensoorlog wat die oploop,
verloop en internasionale konteks van die oorlog in die kollig plaas. Interessante inligting,
uit gedeklassifiseerde bronne, werp ook nuwe lig op sekere gebeure en uiteindelik poog die
skrywer om die vraag te antwoord: Wie hét die oorlog gewen?

Uitverkoop