Grensoorlogpakket

R800.00

Hierdie pakket bestaan uit Ons was daar*, Van Ovamboland tot Masjonaland en From Cunene to Cabo Delgado.

From Cunene to Cabo Delgado word herdruk en is nou eksklusief as deel van hierdie pakket beskikbaar.


 

* Let wel die kondisie van Ons was daar wissel en word dit dus voetstoots verkoop. 

Uitverkoop