Oor gemeenskap en plek

R230.00

Oor gemeenskap en plek: Anderkant die onbehae is ’n rigtinggewende boek waarin Danie Goosen die leser uitdaag om op ’n nuwe wyse oor gemeenskap na te dink. In aansluiting by die Westerse tradisie van filosofiese en teologiese denke maak die skrywer ’n eietydse voorspraak vir die gemeenskapsgedagte. Tegelyk gee hy praktiese antwoorde op die vraag hoe die veelheid van gemeenskappe, in besonder die Afrikaners as kultuurgemeenskap, vandag tot hul reg kan kom.

Uitverkoop