Weerbare weemoed: Vertalings van Luuk Gruwez se gedigte sedert 2008

R180.00

Enkele jare gelede was Luuk Gruwez – een van die mees gebloemleesde digters in die Nederlandse taal – nog ’n relatiewe onbekende naam vir die Afrikaanse poësieleser. Die bekroonde digter en letterkundige Hennie van Coller se eerste versameling vertaalde Gruwez-gedigte, Bandelose gedigte (2007), het veel gedoen om dié skrywer ook aan die Suid-Afrikaanse gehoor bekend te stel. Die insluiting van drie van Van Coller se vertalings in André P. Brink se Groot verseboek het boonop verseker dat Gruwez se werk nóg wyer gelees is.

In Weerbare weemoed sit die bekroonde digter Hennie van Coller sy vertalings van Luuk Gruwez se gedigte uit sy jongste bundels – Lagerwal (2008), Wijvenheide (2012), De eindelozen (2015) en Bakermat (2018) – voort en bring nog nagenoeg vyftig gedigte tuis in Afrikaans.

198 in stock