[Ep.10] HOOFSTUK 16 – Ons geslag se taak

Die geslagte vóór ons het met groot uitdagings te kampe gehad. Die een geslag moes die Groot Trek aanpak, die volgende een die Anglo-Boereoorlog. Daarna het die modernisering van Afrikaans gevolg waardeur die land opgebou en ontwikkel is. Die volgende geslag moes die Koue Oorlog en die Grensoorlog trotseer, en die volkereverhoudingsprobleem probeer oplos deur … Lees meer [Ep.10] HOOFSTUK 16 – Ons geslag se taak