FOTO VAN DIE WEEK – Die Eerste Vryheidsoorlog, 1880-1881

 
Hierdie week se FOTO VAN DIE WEEK kom uit: Die Eerste Vryheidsoorlog, 1880-1881

George Pomeroy Colley (1835-1881) is in Ierland gebore en was van adellike afkoms. Hy het sy militêre opleiding by die Royal Military College op Sandhurst ontvang, waar hy die eerste plek in sy klas verower het. In 1852 het hy ’n vaandrig in die 2nd Regiment geword sonder dat hy die rang gekoop het, soos destyds die gebruik was. Twee jaar later het hy die eerste keer in Suid-Afrika diens gedoen en wel op die oosgrens van die Kaapkolonie. Dit is in 1859-1860 vir ’n kort wyle deur sy regiment se deelname aan operasies in China onderbreek, waartydens hy tot kaptein bevorder is.

Vanaf die einde van 1860 was hy vir ’n jaar terug in die Oos-Kaap. Daarna het hy na Engeland teruggekeer waar hy die stafkursus by Sandhurst voltooi het, as eksaminator vir militêre geskiedenis opgetree het en in 1871 ’n hoogleraar by Sandhurst geword het. Vanaf die einde van 1873 was Colley gereeld op aktiewe diens, eers by die Goudkus (Ghana) en toe in Natal, in Indië, weer in Natal tydens die Britse reorganisasie van Zoeloeland in die tweede helfte van 1879, toe weer in Indië en vanaf April 1880 die laaste keer in Natal, waar hy vir sir Garnet Wolseley as Natalse goewerneur en hoë kommissaris vir Suidoos-Afrika opgevolg het. Hy het intussen in 1878 in Engeland in die huwelik getree en is in 1879 tot die rang van generaal-majoor bevorder. Hy was geensins goed voorbereid op die uitbreek van die Eerste Vryheidsoorlog nie en sy onderskatting van die vasberadenheid van die Transvaalse Afrikaners het dan ook van die een nederlaag na die ander en uiteindelik sy eie dood op die slagveld gelei.

Lees meer Die Eerste Vryheidsoorlog, 1880-1881 beskikbaar hier https://www.kraaluitgewers.co.za/…/die-eerste…/