FOTO VAN DIE WEEK – Donkerhoek, 11-12 Junie 1900: Keerpunt in die Anglo-Boereoorlog

Hierdie FOTO VAN DIE WEEK kom uit die boek Donkerhoek, 11-12 Junie 1900: Keerpunt in die Anglo-Boereoorlog.

Die Britte het gepoog om Annie Botha, die eggenote van genl. Louis Botha, in te span om die Boere te help oorreed
om vrede te sluit. E.J. Weeber skryf in sy boek Op die Transvaalse front dat Botha aan hom meegedeel het dat sy vrou nie probeer het om hom tot oorgawe oor te haal nie; trouens, sy het haar bereid verklaar om tot die bitter einde toe saam met haar
man te ly en te stry.

Donkerhoek, 11-12 Junie 1900: Keerpunt in die Anglo-Boereoorlog, is beskikbaar hier.