Gaan grawe in die gryse verlede en (her)ontdek ons ryke geskiedenis

TIEN DAE VAN ERFENIS – DAG 4 : 18SEPTEMBER

Gaan grawe in die gryse verlede en (her)ontdek ons ryke geskiedenis.

Drie feite oor … Jan van Riebeeck en ons (vroegste) geskiedenis
• Jan van Riebeeck het op 6 April 1652 met die skepe Drommedaris en Goede Hoop anker gegooi in Tafelbaai. Die derde skip, Reijger, het die volgende dag aangeland en die laaste twee – Walvis en Oliphant – op 7 Mei.

• 6 April 1652 was nie Van Riebeeck se eerste kennisname van die Kaap nie. Hy het reeds in Maart 1648 die eerste keer in Tafelbaai aangedoen. Hy het op sy roete vanaf die Ooste terug na Europa vir 18 dae lank hier gestop en daarna – soos verskeie ander amptenare voor hom – besef dat die Kaap die geskikte halfwegstasie vir die VOC-skepe op hul reise na en van die Ooste sou wees.

• Die kasteel, soos ons dit vandag ken, was nie die oorspronklike fort wat Jan van Riebeeck gebou het nie. Die eerste struktuur was die Fort de Goede Hoop wat van modder, klei en hout gemaak was. Dit het gestaan in die middel van die hedendaagse Adderleystraat in Kaapstad. Die konstruksie van die kasteel is in 1666 begin, nadat Van Riebeeck die Kaap verlaat het en is 13 jaar later voltooi.

(Bronne: Afrikanergeskiedenis, www.SAhistory.org.za, “Jan van Riebeeck – ’n biografiese skets en enkele karaktereienskappe” deur J.S du Plessis in Koersjoernaal)

Vier ons geskiedenis by Kraal Uitgewers
Kraal Uitgewers het verskeie boeke en produkte wat fokus op die geskiedenis – soos ’n omvattende boek oor die lewe van die Boeregeneraal Koos de la Rey, ’n insiggewende DVD oor die Anglo-Boereoorlog en Kraal se eie Generaal-koffiebekers (wat sal verseker dat jy soos ’n ware generaal jou boeretroos kan geniet).